Beroepsziekte

Ben je ziek geworden als gevolg van jouw werk dan wil je graag dat de kosten van jouw herstel worden vergoed. Helaas kan de letselschadeservice van Independer je hierbij niet gratis helpen, want de kosten hiervoor lopen vaak flink op. En vooraf is niet zeker dat je de schade vergoed krijgt. Hieronder lees je waarom deze schadeafhandeling kostbaar is en wat Europrotector, die voor Independer de letselschadeservice uitvoert, voor je kan doen.

Wat is een beroepsziekte?

Er is sprake van een beroepsziekte als je ziek geworden bent of (psychische) klachten hebt gekregen als gevolg van het werk dat je doet of de werkomstandigheden waarin je dat werk moet uitvoeren.

De meest bekende vormen van beroepsziekten zijn:

  • RSI (klachten aan gewrichten door chronische overbelasting)
  • overspannenheid of burn-out
  • aandoeningen aan long- en luchtwegen
  • aandoeningen aan het zenuwstelsel (OPS)
  • huidaandoeningen (bijvoorbeeld kapperseczeem)

Waarom is schadeafhandeling bij een beroepsziekte lastig?

Het is vaak moeilijk te bepalen wie er schuldig is aan de beroepziekte. Het is lang niet zeker dat je een schadevergoeding krijgt er is vaak hulp nodig van externe specialisten en je hebt vrijwel altijd rechtshulp nodig. Dat maakt zo’n traject kostbaar

Beroepsziekte en schadevergoeding

Bij een beroepsziekte is de werkgever in principe aansprakelijk. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de schade en dat jij hem om een schadevergoeding kan vragen. Hoewel de rechter dit ook zo ziet, betekent het nog niet dat de werkgever altijd een schadevergoeding moet betalen. Er zijn meerdere redenen waardoor een rechter kan besluiten dat dat niet hoeft:

  • als de werkgever kan aantonen dat de werknemer de beroepsziekte met opzet heeft laten ontstaan of dat de werknemer bewust roekeloos was
  • als de werkgever kan aantonen dat hij als werkgever zorgvuldig genoeg is geweest en genoeg maatregelen heeft genomen om de beroepsziekte en dus ook de schade te voorkomen

Risicoaansprakelijkheid van de werkgever

Wanneer je ziek bent geworden of klachten hebt gekregen door een gevaarlijke stof op jouw werk, is jouw werkgever aansprakelijk. Dat staat zo in de wet, want de werkgever is bedrijfs- of beroepsmatig de gebruiker van die stof. Er geldt dan een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de werkgever ook aansprakelijk is als hij geen schuld heeft aan het ontstaan van jouw schade.

Schuldaansprakelijkheid van de werkgever

Bij RSI-klachten of een burn-out werkt het anders. In die gevallen geldt de zogenaamde schuldaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat een werkgever alleen aansprakelijk kan worden gesteld als jij kunt aantonen dat hij niet de benodigde veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. En het moet overduidelijk zijn dat de slechte arbeidsomstandigheden de oorzaak zijn van jouw klachten/letsel. Dat is vaak lastig, daarbij heb je echt hulp nodig van een schadebehandelaar en een medisch adviseur.

Wat kan Europrotector voor je doen?

Bij schade als gevolg van een beroepsziekte kan Europrotector je niet gratis helpen. Je hebt hierboven kunnen lezen waarom. Maar je mag ze natuurlijk altijd bellen, behalve de telefoonkosten is dat gratis. Dan bespreken zij met je wat er allemaal moet gebeuren en hoeveel dat gaat kosten. Je kunt telefonisch contact met ze opnemen via 070 413 7600 of een bericht achterlaten op de website, zodat zij contact met jou op kunnen nemen.