Medische fout

Ben jij slachtoffer geworden van een medische fout? Dan wil je graag de extra kosten die je hierdoor maakt, vergoed krijgen. Helaas kan de letselschadeservice van Independer je niet gratis helpen, want de kosten hiervoor lopen vaak flink op. En vooraf is niet zeker of je de schade vergoed krijgt. Hieronder lees je waarom deze schadeafhandeling kostbaar is en wat Europrotector, die voor Independer de letselschadeservice uitvoert, voor je kan doen.

Wat is een medische fout?

Er is sprake van een medische fout als een arts niet heeft gehandeld zoals van hem of haar in redelijkheid mag worden verwacht. Je moet daarbij denken aan een verkeerde diagnose of een aandoening of ziekte die over het hoofd is gezien. Maar ook onjuiste operatietechnieken, het geven van de verkeerde medicijnen of het onvoldoende informeren over de risico’s valt daaronder. Alleen als een arts echt iets fout heeft gedaan, kan hij aansprakelijk zijn voor de schade die hierdoor is ontstaan.

Waarom is schadeafhandeling bij een medische fout lastig?

Het duurt vaak lang voordat de aansprakelijkheid voor een medische fout is erkend. Want meestal is niet meteen duidelijk of er sprake is van een complicatie of van een fout. Daar is vaak een onderzoek van onafhankelijke deskundigen voor nodig. Zij gaan vaststellen of je de hulpverlener ook echt onzorgvuldig medisch handelen kan verwijten. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan moet nog worden vastgesteld welke schade het gevolg is van de medische fout. Alles bij elkaar kost dit hele traject veel geld. En het is vaak (lang) onzeker wat de uitkomst is. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, adviseren wij jou de zaak daar te melden.

Medische fout en schadevergoeding

Je komt niet zomaar in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat kan pas als is vastgesteld dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen waardoor je lichamelijk en/of geestelijk letsel hebt opgelopen. De schade die hier uit voortkomt, heet letselschade. Die kan bestaan uit materiële schade maar ook uit immateriële schade. Materiële schade bestaat uit kosten die je werkelijk moet maken. Voorbeelden van dit soort kosten zijn medische uitgaven, kosten voor een aangepaste woning of auto, verlies van inkomen doordat je niet meer kunt werken of hulp in huis. Voorbeelden van immateriële schade zijn verdriet en/of pijn over wat er is gebeurd. Vergoeding hiervoor heet ook wel smartengeld.

Zo stel je een zorgverlener of instelling aansprakelijk

Wil je een schadevergoeding? Dan moet je eerst de hulpverlener en/of de instelling waar hij werkt aansprakelijk stellen voor de gevolgen van zijn handelen. Dat doe je door een aangetekende brief te sturen aan de zorgverlener. Daarin stel je hem of haar aansprakelijk voor de gebeurtenis en de gevolgen daarvan. En je laat weten dat je een vergoeding wil voor de geleden en nog te lijden schade. Vergeet niet de brief te ondertekenen en een kopie te bewaren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Goed om te weten dat artsen en ziekenhuizen bijna altijd verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid. De discussie over aansprakelijkheid vindt dan ook met name plaats met de aansprakelijkheidsverzekeraar, dus niet met de arts zelf. Vindt de verzekeraar ook dat de zorgverlener aansprakelijk is? Dan ga je met de verzekeraar praten over de hoogte van de schadevergoeding. Worden jullie het eens dan is daarmee de zaak afgesloten. Een rechtszaak beginnen hierover kan dan niet meer.

(Nog) geen schadevergoeding, wel klacht indienen

(Nog) geen schadevergoeding vragen, maar wil je wel een klacht indienen? Dat kan bij de klachtencommissie van het ziekenhuis en bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg kun je geen klacht indienen, maar wel misstanden in de zorg melden. Meer informatie vind je op de site van de Letselschade Raad en bij de NCPF.

Wat kan Europrotector voor je doen?

Wij hebben geregeld dat je altijd contact op kunt nemen met Europrotector om een mogelijke medische fout, het traject en de kosten te bespreken. Je mag altijd telefonisch contact met ze opnemen via 070 413 7600 of een bericht achterlaten op de website, zodat zij contact met jou op kunnen nemen.

Europrotector kan je onder meer advies geven over de haalbaarheid van een schadeclaim, de schade berekenen, onderhandelen en beoordelen of het vergoedingsaanbod van de (verzekeraar van de) zorginstelling redelijk is. Europrotector kan dit niet gratis doen. Is de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk is? Dan moet hij uiteindelijk ook de door jou gemaakte redelijke kosten voor juridische bijstand vergoeden.