Mishandeling

Ben je mishandeld dan wil je vast een vergoeding voor alle schade die je hebt opgelopen. Helaas kan de letselschadeservice van Independer je hierbij niet gratis helpen, want de kosten hiervoor lopen vaak flink op. Heb je een rechtsbijstandverzekering dan kun je daarvan gebruikmaken.

Je kunt ook zelf een schadevergoeding vragen. Dat is meestal niet moeilijk. Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om een schadevergoeding te krijgen.

Eerst aangifte doen

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet je aangifte bij de politie hebben gedaan. Zo kan de dader worden opgespoord. Wordt hij opgepakt en komt er een rechtszaak? Dan is dat het moment om een schadevergoeding te vragen.

schadeopgaveformulier voor schadeclaim

Als slachtoffer van mishandeling kun je tijdens het strafproces om een schadevergoeding vragen. Je vraagt dit schriftelijk aan via het zogeheten schadeopgaveformulier. Dit schadeopgaveformulier krijg je automatisch toegestuurd zodra de zaak door de politie ter verdere beoordeling is doorgestuurd naar het CM. Het schadeopgaveformulier moet je zorgvuldig invullen. Het Slachtofferloket kan je daarbij helpen. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, is het slim je verzekeraar om hulp te vragen.

Eenvoudige schadevergoeding mee in rechtszaak

Met het schadeopgaveformulier kun je op eenvoudige wijze om een schadevergoeding vragen. Bovendien kost het je niets. Jouw schadeclaim wordt gewoon toegevoegd in de rechtszaak tegen de dader. De rechter neemt jouw schadeclaim mee in zijn vonnis. Hij stelt dus vast of de dader een schadevergoeding moet betalen en hoe hoog die moet zijn. Heb je geen eenvoudige schadeclaim ingediend, dan neemt de rechter deze niet in behandeling. Je moet dan alsnog een civiele procedure starten. Meer informatie hierover vind je hier.

Complexe schadevergoeding via civiele procedure

Wordt jouw schade niet vergoed via het strafproces? Dan kun je de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade in een civiele procedure. Dat is een rechtszaak tussen twee partijen. Degene die de procedure start, is de eiser. Degene die zich tegen die eis moet verweren, is de gedaagde. Wil je een civiele procedure beginnen? Vraag dan juridisch advies voor je eraan begint. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket of een advocaat.

Het alternatief: Schadefonds Geweldsmisdrijven

De dader is in principe degene die de schade moet vergoeden. Maar kan hij dat niet betalen en krijg je de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kun je terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds keert geld uit aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of lichamelijk letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf gelden hierbij ook als slachtoffer.

Je hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag bij het Schadefonds totdat duidelijk is of je de schade ergens anders vergoed krijgt. Een eventuele ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald. Meer informatie over het Schadefonds en de procedure kun je vinden op de website.